25 Sosiale entreprenører på scenen i 2016 – filmer og beskrivelser

På konferansen i 2016 fikk du møte 25 forskjellige sosiale entreprenører, fordelt på fire temaområder. Her kan du lese mer om disse områdene, og om hvordan de sosiale entreprenørene  jobber for å bidra til bærekraftige løsninger.

Arbeid

I Norge har det de siste årene vokst frem en rekke «sosiale» virksomheter. Selskaper som leverer konkurransedyktige produkter og tjenester – og som ansetter og ser ressurser i mennesker som har stått utenfor arbeidsmarkedet.

Les mer

Barn og unge

Når omsorgen fra de som står barn og unge nærmest av forskjellige grunner ikke strekker til, er det avgjørende å finne noe som virkelig hjelper. Noe som makter å nå inn til der endringer kan skje.

Les mer

Eldre

Glede, mening og mestring skaper styrke og bør være viktige ingredienser i et liv uansett alder. Hvordan skaper vi dette for våre eldre både i eget hjem og på sykehjem?

Les mer

Flyktninger

Aktivitet, læring og felleskap er avgjørende enten man er på et asylmottak eller bosatt i en kommune. Hva kan kommunen gjøre for at innbyggerne, både nye og etablerte landsmenn, bygger relasjoner og aktiviteter som gjør dem til en del av et positivt felleskap?

Les mer