Skottene gir entreprenørene drahjelp

Skottlands finansminister John Swinney var invitert til Sosent2014 for å dele sine erfaringer med sosialt entreprenørskap. På scenen snakket han om hvordan man kan legge til rette for entreprenører gjennom å bryte ned barrierer i det offentlige og fjerne strukturelle hindringer. Målet er å gjøre det lettere for sosiale entreprenører å stå på egne bein. Et viktig tiltak for å nå dette målet er den nye reformen The Procurement Reform Bill. Dette er en reform som skal sørge for at offentlige innkjøpsordninger i større grad skal legge vekt på samfunnsnytte i sine prioriteringer.

Skottland har hatt suksess med sin politikk på området. Ifølge Swinney er verdien av virksomhetene til sosiale entreprenører bare i Glasgow anslått til 767 millioner pund. Mens det er 3-4.000 sosiale entreprenør-virksomheter i Skottland.