0915 – 1030

Hvordan ta i bruk nye løsninger på samfunnsutfordringer?

  • Kokebok for #sosent i kommunene. Kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner
  • Er det gjennomførbart? refleksjoner og anbefalinger fra Marte Gerhardsen, leder for Tankesmien Agenda og Katinka Greve Leiner, direktør for Ferd Sosiale Entreprenører