Poprommet AS

Selskapsfakta

  • Oppstartsdato:

    01.07.2016

  • Org.nr.:

    917 078 947

  • Kontaktperson:

    Venke Knutson Wold

Problemet:
Poprommet er en privat musikkskole, med et eget sosialt engasjement. Det sosiale engasjementet har vi valgt å kalle «De Mappeløse». Det retter seg mot unge som har opplevd utenforskap– på institusjon, i barnevernet, lettere psykiske problemer, falt utenfor skole eller arbeidsliv, opplevd omsorgssvikt eller hatt rusproblematikk.

Vårt mål:
Vi ønsker å gjøre noe med de sosiale utfordringene som annerledesheten ogutforskapen fører med seg. Poprommet er en arena hvor alle stiller likt. Fortiden skal ikke definere fremtiden. Nøytrale lokaler, mappeløse møter, høy kvalitet og god struktur. En arena hvor musikk, mestring, selvfølelse, glede og miljø står i fokus. Vi tror mestring med musikk som virkemiddel, og mappeløse møter på Poprommet, kan være det lille dytt som kan skape endring og sosial effekt i egen hverdag, i egen kommune, og ikke minst i eget liv.

Målgruppe:
Vi ønsker å inkludere alle, uavhengig av bakgrunn eller mappe. Vi ønsker å sette av plasser til et gitt antall unge, rekruttert fra kommune, barnevern, bufetat etc.. Her vil vi få til et tett samarbeid med kommunene, som sitter på kunnskap og kompetanse som vi ikke har. Dette vil være et tilbud kommunen ser nytten av og som de ser klare resultater fra.

Hovedaktiviteter:
Musikkundervisning for folk i alle aldre. Poprommet har allerede etablert en musikkskole med lokaler i Oslo og i Ås. Elevene får 16 uker med undervisning, en elevkveld og en konsert hvert halvår. Hver jul arrangerer vi «Desemberlyd» og i mai arrangeres Poprommets egen festival, «Grenseløst».

Hva er nytt med denne løsningen?
Ved å bruke en eksisterende bedrift til å jevne ut forskjellene og gjøre overgangen mykere for de som har havnet utenfor, treffer vi bredt. De mappeløse kommer inn i et samfunn som allerede eksisterer. Fokuset ligger ikke på dem og deres fortid, men på felles mestring, samhold, miljø og musikk. Vi tilbyr normalisering på et nivå man kan forholde seg til. Det vil si at vi er en ny løsning på kjente problemer.

Sosiale resultater:
En dag ringte en venninne i barnevernet meg. Hun var så fortvilet over en av ungdommene sine. Jenta ville synge, men de fant ingen tilbud som appellerte til henne. Jeg ba henne frimodig om å sende henne til meg. Jeg hadde med vilje ikke sagt noe til pedagogen om historien henne. Navn, alder og musikksjanger, det var alt hun fikk vite. Akkurat som vi gjør med alle andre elever. Ingenting ekstra. Ingenting spesielt. Det traff! Det ble et «mappeløst møte», i nøytrale lokaler, i et nytt miljø og med en pedagog som ga henne selvfølelse og mestringsfølelse. Det var det som skulle til. Den gang betalte barnevernet for undervisningen. I dag bor denne jenta for seg selv. Hun har en ledende stilling på stedet hun jobber. Hun synger fortsatt på Poprommet og har faste møter med gjengen hun har møtt her. Og, ja, i dag betaler hun for undervisningen selv. Det finnes mange som henne. Vi har noen av dem hos oss allerede, men vi vil så gjerne ha flere.

Vår forretningsmodell:
Ideen er å la Poprommet ha cirka 80 prosent ordinære elver, og opp til 15-20 prosent «mappeløse» eller sosialt målbare elever. Med utgangspunkt i dette konseptet, ønsker vi å utvikle en forretningsmodell som gjør at også andre kan gjøre det samme som oss. En annen viktig faktor er at undervisningen vi tilbyr holder meget høy kvalitet. Kvalitet er en av våre grunnpilarer, sammen med Mestring, Selvfølelse og Miljø. Potensialet for vekst: Antall mappeløse vil vokse i tråd med Poprommet. Til nå har vi to avdelinger. Her er det bare tid og energi som setter grenser!

Se presentasjonen på konferansen: