lyk-z & døtre AS

Selskapsfakta

  • Oppstartsdato:

    18.06.2012

  • Org.nr.:

    896 764 772

  • Kontaktperson:

    Hilde Skaadel

Problemet:
Et økende antall mennesker står i fare for å havne utenfor skole og arbeidsliv. Jo lengre tid som går for den det gjelder, desto dypere synker den enkelte og det blir vanskeligere å komme tilbake. Flere sliter med isolasjon, ensomhet og ulike psykiske lidelser, samt ulike avhengigheter som følge av det å være «utenfor». Den samfunnsøkonomiske kostnaden for hver og en som havner utenfor representerer også enorme utgifter for det offentlige,

Vårt mål:
Gjennom tjenesten FROG Online Identity ruster vi mennesker til å ta lederskap i eget liv, komme tilbake til skole og jobb, og med varig arbeidstilknytning som mål.

Målgruppe:
Hovedmålgruppen er unge mennesker i alderen 17 til 35 år, som av ulike grunner har havnet utenfor jobb og skole.

Hovedaktiviteten:
FROG Online Identity er identitetstrening, skreddersydd for ungdom og unge voksne i alderen 16 til 30 år. Programmet består av gruppebasert trening der inntil 12 deltakere gjennomfører fem moduler med til sammen 150 timers identitetstrening over 25 dager, sammen med to sertifiserte trenere. All prosesstrening foregår i gruppe, som gir deltakerne økt læring og verdifull sosial kompetanse. Treningen baserer seg på dokumenterte teorier og etablerte metoder, hvor neurofysiologi, kognitive grunnprinsipper, kommunikasjonsteknikker fra filmfaget, co-active coaching og leadership utgjør grunnpilarene i treningen.

Hvem er konkurrentene?
Vekstbedrifter, tiltaksarrangører og offentlige tjenesteytere, som har konkurrerende tilbud for å få ungdom og unge voksne tilbake til skole og jobb.

Sosiale resultater:
For deltakere i 2015 var den totale andelen med overgang til skole/jobb på 51,9 prosent, og 45,7 prosent kom over i andre aktive løp på vei til sin valgte fremtid. Kun 2,5 prosent hadde ingen endring i forhold til aktivitet, jobb og skole. Vi ser også en klar tendens til at resultatene viser stigning over tid i målinger, da deltakere står i sin forandring. De kommer inn på skoler og kommer i gang med sin plan for fremtiden. Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere viser at deltakere kan få lavere medisinbruk,

samt mindre behov for helsetjenester etter endt kurs. FROG er ikke terapi, men vi ser likevel at programmet kan ha terapeutisk effekt for deltakere med angst og letterepsykiske lidelser.

Forretningsmodell:
FROG utdanner og sertifiserer lyk-z lisenspartnere. Dette sikrer en inntektsstrøm i 2 deler– gjennom del 1 med sertifiseringskurs for kommende trenere, og del 2 som er ferdig sertifisering med oppfølging fra lyk-z på det første egenholdte kurset for de nye trenere. lyk-z tar i tillegg en lisensavgift for FROG-metoden og tilgang til læringsplattform, samt en deltakeravgift per deltaker på kurs hos lisensbedriftene. Lisensbedriftene selger i hovedsak sine tjenester til offentlige innkjøpere. I tillegg leverer lyk-z workshop og kurs direkte til målgruppen, både til deltakere som betaler selv, og til deltakere som får finansiert programmet av tilknyttede bedrifter som ønsker å bidra til sosiale resultater i sin region. lyk-z leverer også kurs og oppfølging direkte til NAV, fylkeskommuner og andre offentlige innkjøpere.

Potensialet for vekst:
Ved å levere anbud sammen med utvalgte lisenspartnere får vi bedre bærekraft, høyere kvalitet, og større omfang med høyere sosiale resultater flere steder i Norge. Sammen med et økende antall lisenstakere, skaper dette også høyere antall deltakere og bidrar til volumer som gir bærekraft for selskapet. I tillegg til «ung og utenfor» er det flere utsatte og sårbare grupper som kan ha nytte av FROG ledertrening, for eksempel unge flyktninger, tidligere domfelte, mennesker i arbeidsrehabilitering, rusrehabilitering og i sykdomsrehabilitering.

Utmerkelser:
2012: Årets Sosiale Entreprenør, FERD
2014: Ingeborg Lykseth ble utnevnt av The Rotary Foundation of RotaryInternational til Paul Harris Fellow
2014: Ingeborg Lykseth nominert til Årets Modigste Kvinne av Magasinet Tara
2014: Ingeborg Lykseth nominert til Årets Kvinnelige Gründer i Norge av Innovasjon Norge
2015: FROG-programmet vant en nasjonal pris i Spania for beste Sosiale Entreprenørskap innen utdanning og teknologi

Se presentasjonen på konferansen: