Kjør for livet AS

Selskapsfakta

  • Oppstartsdato:

    16.04.2011

  • Org.nr.:

    996 851 990

  • Kontaktperson:

    Olav Karlsen 

Problemet:
Mange barn og unge havner i utenforskap og opplever sosial eksludering, som ender med at de blir drop-outs i skolen. Dette henger ofte sammen med at de søker spenning og har andre interesser enn flertallet.

Vårt mål:
Vårt mål er å fange opp barn og unge som er på vei ut– og få dem inn på sporet igjen. Ved å gi dem muligheten til å være del av et godt team holder vi dem «innafor». Vi har et mål om å rapportere 1 milliard kroner i tilført samfunnsnytte innen utgangen av 2018 (ref. DNV GL).

Målgrupper:
Vår primære målgruppe er spenningssøkende ungdom som lett tar risiko eller søker «noe annet» i alderen 10 til 24 år. Vi har to hovedprodukter – «Klubb 5» og «Klubb 7». «Klubb 5» retter seg mot unge fra 10 til 18 år, mens «Klubb 7» har ungdom i alderen 17 til 24 år som målgruppe.

Hovedaktiviteter:
Vi arrangerer klubbkvelder med aktivitet og teamprat med faglig påfyll. Våre fire hovedtema er trafikksikkerhet, sosial kompetanse, teambygging og livsstil.

Hva er nytt med denne løsningen?
Vi fyller et behov for spenningssøkende barn og unge. Disse er oftest ikke interessert i de tradisjonelle tilbudene som kommunene tilbyr. Vi følger opp deltakerne tett med individuelle planer og rapportering til tjenestekjøper. Det er kun Kjør for livet som tilbyr denne løsningen for fag, metode og skalering.

Sosiale resultater:
Vi får rapportert vårt samfunnsbidrag gjennom DNV GL. Gjennom disse rapportene vet vi at 87 prosent av våre deltakere holder seg på skolen i minimum ett år lengre enn referansegruppen, det vil si barn som er i tiltak gjennom barnevernet. Alle våre deltakere har minimum én venn. Økonomisk samfunnsnytte eller prissatte effekter av Kjør for livets arbeid per 31.12.15 er cirka 310 millioner kroner.

Vår forretningsmodell:
Vår kjøper er i hovedsak det offentlige. Vi selger «Klubb 5»-produktet til kommuner og barnevern. I tillegg har vi trafikksikkerhetsprogrammet «Klubb 7», som vi selger til fylkeskommuner. Andre aktører kan også kjøpe og ta i bruk vår metode og verktøy.

Potensialet for vekst:
Vårt klubbkonsept kan etableres i alle landets kommuner og fylkeskommuner. Vi har utviklet våre produkter for at de skal være skalerbare – også i globalsammenheng.

Se presentasjonen på konferansen: