JodaCare AS

Selskapsfakta

  • Oppstartsdato:

    01.02.2015

  • Org.nr.:

    915 075 959

  • Kontaktperson:

    Kristil Erla Håland

Problemet:
Når eldre mennesker får behov for omsorgstjenester i sin kommune blir ofte kommunikasjonen mellom helsepersonell og familien rundt delt i to. De ansatte har en type kunnskap om tjenestemottakeren og familien vet mye om alt annet. Spesielt når den eldre har kognitiv svikt, som demens, blir kommunikasjonen mellom familien og helsepersonell rundt den gamle vanskelig.

Vårt mål:
Målet er å digitalisere kontaktboken, og gjøre den lesverdig for både ansatte og pårørende. Den digitale kontaktboken vil være verdifull for brukeren, som kan fortelle om sitt eget liv gjennom tekst og bilder. For pårørende og ansatte rundt brukeren vil denne boken formidle viktig ikke-sensitiv informasjon og gi verdifullt innsyn i dagen til brukeren.

Målgrupper:
Målgruppen er hovedsakelig helsepersonell og pårørende rundt personer som ikke selv er i stand til å fortelle om dagen sin. Dette er en sårbar gruppe som idag faller mellom to separate grupper omsorgsgivere, de profesjonelle ansatte i kommunen og deres egen familie. Kunden vil være en institusjon eller kommune. Verdien vil være bedre kommunikasjon rundt brukeren, mellom hjem, familie, dagsenter og sykehjem.

Hovedaktiviteter:
Hovedaktivitet er salg, oppfølging og videreutvikling av den tekniske løsningen til den digitale kontaktboken. I dag tilbyr vi en apper for iPhone og Android, og lanserer i disse dager en webløsning. Flere norske kommuner bruker allerede løsningen.

Hva er nytt med denne løsningen?
Kommunikasjonsutfordringer løses på en ny og bedre måte gjennom en digitalisert kontaktbok. Våre største konkurrenter er Facebook, Google og Dropbox.

Sosiale resultater:
Vi har kunder som har lagt bort den fysiske kontaktboken. Det har resultert i bedre kommunikasjon mellom boligen, arbeidstreningssenteret og videregående skole. Brukerne føler mestring når de selv får fortelle om dagen sin gjennom bilder.

Vår forretningsmodell:
Foreløpig har vi betalte piloter i kommuner, med avtale om tre nye piloter i høst i Bærum, Oslo og Trondheim kommune. Vi legger opp til en lisensmodell med 125 kroner i lisens per måned per tjenestemottaker. Det er ønskelig at det er kommunene som betaler for JodaCare.

Potensialet for vekst:
Tjenesten er en skybasert SaaS-løsning, og dermed meget skalerbar. Vi er allerede i samtaler med Tyskland, USA, Finland, Sverige og Danmark.

Se presentasjonen på konferansen: