Intempo AS

Selskapsfakta

  • Oppstartsdato:

    21.01.2009

  • Org.nr.:

    993 591 262

  • Kontaktperson:

    Heidi Aabrekk

Problemet:
20 prosent av barn og unge leser ikke godt nok når de er ferdige med grunnskolen.

Vårt mål:
Målet vårt er å fremme læring og forebygge lese- og skrivevansker for alle barn ved hjelp av tidlig innsats.

Målgrupper:
Vi ønsker å samarbeide med kommuner som har tidlig innsats som satsingsområde. Hovedmålgruppen for Bravo-leken er barn mellom 0 og 5 år, men eldre barn med behov for språkstimulering vil også kunne ha glede og utbytte av verktøyet.

Hovedaktiviteter:
Vi ønsker å bygge en bro mellom nyere hjerneforskning og det praktisk-pedagogiske fagfeltet. Våre kjerneaktiviteter er kursing av barnehageansatte, helsesøstre og ansatte på asylmottak samt utvikling og distribusjon av materiell som gjør kunnskapen om til en lek for barna.

Hva er nytt med denne løsningen?
Barns utvikling skjer i et komplekst samspill med omgivelsene. Sanseopplevelser etablerer koblinger i hjernen, som blir til nettverk. Jo flere nettverk man har, desto lettere blir læring senere. Derfor griper vi muligheten og legger til rette for mange flere sanseopplevelser hver dag for de minste barna både for moro skyld og for hjernens skyld.

Sosiale resultater:
Andøy kommune er en av kommunene som har valgt å bruke Bravo-leken for alle sine barnehagebarn. De forteller at en helhetlig innsats tidlig fører til at behovene for spesialpedagogikk i 1. og 2. klasse reduseres. I Solund kommune forteller 1. klasselæreren at hele klassen kunne lese før høstferien.

Vår forretningsmodell:
Vi selger kurs og materiell til kommuner, enkeltbarnehager og foreldre.

Potensialet for vekst:
Vi har implementert Bravo-leken i 350 barnehager i Norge. Konseptet er enkelt å ta i bruk, det er moro for barna og tidsbesparende for de voksne. Konseptet kan spres til alle landets kommuner og videre til Norden etter hvert.

Vi har inngått et samarbeid om språksatsing for flyktningbarn med Egmont Fonden for Rogaland og Trøndelag. Sparebankstiftelsen Østfold Akershus har muliggjort et tverrfaglig samarbeid i Eidsberg kommune og dette er en modell som er lett å videreføre andre steder.

Utmerkelser:
2014: Årets gründerpris, Sogn og Fjordane
2014: Årets Gründerkvinne på Vestlandet
2016: Nominert til Ung Innovasjonspris 2016

Se presentasjonen på konferansen: