Generasjonsmøte M AS

Selskapsfakta

  • Oppstartsdato:

    26.09.2013

  • Org.nr.:

    912 670 708

  • Kontaktperson:

    Anne Stine Hole

Problemet:
Det eksisterer en avstand mellom eldre mennesker og samfunnet rundt. Denne avstanden kan være en av grunnene til at mange eldre føler seg ensomme og mindre aktive. Samtidig er det vanskelig for unge mellom 14 og 20 år å få seg deltidsjobb.

Vårt mål:
Generasjonsmøte M utgjør en felles løsning på begge disse utfordringene. Vi tilbyr besøkstjenester til sykehjem og eldre privatpersoner, og vi ansetter ungdommer mellom 14 og 20 år som besøksvenner. Vår visjon er å skape relasjoner mellom generasjonene.

Målgrupper:
Ungdommer og eldre er våre målgrupper. Eldre mennesker er våre brukere, uavhengig om de bor på sykehjem eller hjemme. Ungdommene er våre ansatte. Sykehjem, hjemmeboende eldre og deres pårørende er våre betalende kunder.

Hovedaktiviteter:
Vi organiserer besøk på ulike sykehjem og til ulike privatpersoner i Oslo og omegn. For å imøtekomme forskjellige behov hos ulike grupper av eldre, jobber vi bevisst for å ha et stort mangfold av besøksvenner når vi rekrutterer, og har gode rutiner for opplæring og oppfølging.

Hva er nytt med denne løsningen?
Selve organiseringen av tjenesten er innovativ. For det første ansetter vi en samfunnsgruppe som vi anser som uutnyttet, men ressurssterk. For det andre er vi en av få arbeidsplasser for kun ungdommer, derfor vil vi tiltrekke oss mange flinke og lærevillige folk. Ettersom ungdommer er relativt billige i drift, kan vi sysselsette flere og samtidig aktivisere flere eldre.

Sosiale resultater:
Per august 2016 har vi 30 deltidsansatte mellom 14 og 20 år. I løpet av de siste fem årene har over 80 ungdommer jobbet som besøksvenner hos oss. Her får de mulighet til å utvikle seg både som arbeidstakere og som mennesker.

Se presentasjonen på konferansen: