Gammel Nok AS

Selskapsfakta

  • Oppstartsdato:

    01.10.2012

  • Org.nr.:

    999 254 195

  • Kontaktperson:

    Truls Nordby Johansen

Problemet:
Seniorer over 50 år diskrimineres i arbeidslivet. Mange eldre «tar pakken». Eldre er ofte de første som må gå ved nedbemanninger.  For flere av disse fører inaktivitet til ensomhet og isolasjon. Både 50-, 60- og også 70-åringer finnes det mange som fortsatt har mye å gi og som ønsker en jobb, men som erfarer at det ikke er lett.

Våre mål:
Vi har ulike mål for ulike deler av virksomheter:

Vi tilrettelegger for at seniorer kan stå lengre i arbeidslivet, legger til rette for at eldre får brukt større del av sin erfaringskompetanse og gjør det mulig for eldre å hjelpe eldre. Samtidig jobber vi for å øke næringslivets evne til å se seniorer som ressurser. At eldre får lov til å jobbe lengre, bidrar til å forebygge at de selv blir hjelpetrengende.

Målgrupper:

Vår målgruppe er de over 50. Våre kunder representerer et bredt spekter, alt fra private kunder, barnefamilier, til nærbutikken på hjørnet og store konsern.

Hovedaktiviteter:
Vi tilbyr tjenester innen fire områder:
1) Omsorg
2) Praktisk bistand
3) Omstilling
4) Bemanning/rekruttering

Hva er nytt med denne løsningen?

Vi tilbyr en løsning for å sysselsette seniorer i alt fra hele til små stillinger eller kortvarige prosjekter. Ubrukte seniorressurser fases tilbake i hverdagen hvor de kommer til reell nytte.

•       Vi flytter arbeidskraft over i omsorgssektoren.
•       Vi løfter pensjonister og seniorer ut av ensomhet og inaktivitet ved å formidle oppdrag og skape tilhørighet. Økt livskvalitet både for den som jobber og for dem de har rundt seg.
•       For kunden representerer vi et lavterskeltilbud for å få utført små og store oppgaver man ellers ikke vet hvordan man skal få gjort. Fra svart til hvitt arbeid

Når det gjelder vår bemanningsløsning satser vi på seniorer som er sterkt underrepresentert hos andre bemanningsbyråer. Hos våre konkurrenter er 85 prosent av de ansatte under 45 år.

Sosiale resultater:
Vi har ført hundretalls av personer tilbake i en eller annen form for arbeid, alt fra små timesoppdrag til større prosjekter. Flere av disse har fått fast stilling.

Vår forretningsmodell:
Ved å tilby ulike typer tjenester, sørger vi for at godt voksne som fortsatt har mye å bidra med, får benyttet sin kompetanse og erfaring – seniorbemanning til midlertidige og faste stillinger.

Vi tar arbeidsgiveransvaret og sørger for at tjenesten oppleves som trygge, og så langt som mulig at samme person kommer tilbake til samme oppdragsgiver ved nye oppdrag.

I tillegg til å tilby omsorgstjenester, yter vi praktisk bistand, arrangerer kurs, driver arbeidsformidling for dem over 50 og veileder bedrifter og enkeltpersoner i omstillingsprosesser. Alt basert på vår database med personer på 50+.

Kundene er både privatpersoner og bedrifter.

Potensialet for vekst:
Potensialet er stort! Vi ser at det er mulighet for å sette opp 15-16 avdelinger i Norge. I dag administrer vårt hovedkontor i Asker oppdrag fra Hamar i nord til Larvik i sør.

Utmerkelser:
2015: Årets Sosiale Entreprenør, Ferd

Se presentasjonen på konferansen: