Noen få plasser igjen på labratoriene

På Sosent-konferansen annonserte vi fire laboratorier knyttet til hovedtemaene på scenen. På laboratoriene kan du bli kjent med andre som er opptatt av det samme som deg og vi går mer i dybden på det temaet du har valgt. Over 100 er påmeldt allerede, men det er fortsatt plass til noen til.  Alle laboratoriene holdes i Oslo sentrum eller hos Ferd på Lysaker Brygge og varer fra ni til tolv. Her er en oversikt over tema, datoer og hvem som holder de:

20.01: Innovative anskaffelser (Kjersti Berg, Difi)

21.01: Ansettelser som gir mer effekt (Hilde Dalen, Krem og Thomas Postl, NAV)

26.01: Tjenestedesign for ikke-designere (Ted Matthews, AHO)

28.01: Å investere i sosial effekt (Ferd Sosiale Entreprenører)

Send en mail til [email protected] for å melde deg på. Påmelding er åpen for alle, også for de som ikke var deltagere på konferansen.