Kokebok for offentlig nyskaping

For et år siden sto Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på scenen og lovte å iverksette arbeidet med en kokebok for sosialt entreprenørskap i kommunene. I dag står han igjen på SosEnt-konferansens scene, og denne gangen har han med seg en tidlig versjon, en prototype av ”kokeboka” som har fått tittelen Veier til nye samarbeid.

– For mange faller ut av videregående skole, strever med komme inn i arbeidslivet eller komme ut av rusen. Sosiale entreprenører kan gi nye og viktige ideer, metoder og alternative løsninger på sosiale utfordringer i kommunene. Et tettere samarbeid kan styrke velferdstilbudet til mange av de som trenger det mest, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Politisk signal
Materialet skal ferdigstilles i 2017 og distribueres til kommuner og andre offentlige virksomheter. Målet er å inspirere kommuner til å utforske mulighetene som ligger i samarbeid med sosiale entreprenører, gjennom å vise til eksempler og nyttige verktøy. Det finnes mange i kommunesektoren som er nysgjerrige på sosialt entreprenørskap, men det er også de som synes begrepet er ukjent og ikke vet hvor man skal begynne dersom man ønsker å samarbeide med sosiale entreprenører. Det ferdige materialet Veier til samarbeid –Tjenesteutvikling sammen med sosiale entreprenører vil tilby kommunene informasjon om hvordan man kan gå fram for å inngå samarbeid med sosiale entreprenører. Dette er samtidig et signal om at regjeringen ønsker flere slike samarbeid.

Inviterer til innspill
Prototypen som konferansedeltagerne får presentert på konferansen har blitt til i samskaping med sosiale entreprenører og kommuneansatte. Ministeren har med seg en testversjon som deltagerne aktivt kan bli med å utvikle – og komme med innspill til. Sanner  vil selv lede deltagerne gjennom en innspillsrunde i programmet. Konferansedeltagerne og alle andre interesserte kan bidra med relevante eksempler, og peke på nyttige verktøy som er viktig å ha med. Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer alle kommuner og sosiale entreprenører som har erfaring fra samarbeid til å bidra på bloggen sosentkokebok.regjeringen.no.

Inkluderende prosess
Ferd Sosiale Entreprenører har deltatt i en ressursgruppe sammen med DIFI (Direktoratet for IKT og forvaltning) KS, SoCentral, Senter for Sosialt Entreprenørskap og DOGA. Alle aktørene har bidratt med rådgivning og innspill. Ferd Sosiale Entreprenører vil berømme Kommunal og moderniseringsdepartementet for en inkluderende prosess. Ved å selv være åpne for innspill, har departementet vist en innovativ og nyskapende holdning. En umiddelbar effekt av denne prosessen er at de involverte miljøene har blitt bedre kjent.

Les mer om prototypen på Kokebokbloggen.