Karin Lindgård, SoCentral

Karin Lindgård
Partner SoCentral

SoCentral er til for kommuner, statlige aktører, entreprenører og private virksomheter som vil utvikle nye løsninger på komplekse utfordringer. Vi driver frem samarbeid der målet er å eksperimentere og utvikle nye løsninger som kan gi et mer inkluderende og bærekraftig samfunn.

SoCentral driver også Nordisk Inkubator for samfunnsinnovasjon på Sentralen i Oslo. Våre 240 medlemmer jobber med nye løsninger innen områder som barn og unge, nærmiljø, klima og miljø, mat og landbruk, inkludering og arbeidsliv, og velferd og helse.