Lønn som fortjent

Lønn som Fortjent er Kirkens Bymisjon Oslo sitt arbeidstilbud og er en av de fem nominerte til Årets Sosiale Entreprenør 2015. Vinneren kåres under SosEnt-konferansen den 3. november.

Her kan du melde deg på konferansen.

Lønn som Fortjent er et unikt arbeidstilbud i Oslo. De tilbyr arbeid til mennesker som faller utenfor det ordinære arbeidslivet – som et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. Lønn som Fortjent selger egne produkter og ryddetjenester. Hver uke året gjennom tilbys 224 jobber.

Rusavhengige, prostituerte og andre med livsutfordringer får oppleve verdien å bidra til samfunnet. Å ha en jobb å gå til skaper stabilitet og struktur i hverdagen, og fører til mestringsopplevelse og økt selvtillit. Ved at mennesker arbeider en eller flere dager i uka reduseres skadeomfanget som følge av rus eller andre livsutfordringer. Dette resulterer i mindre bruk av rettsvesen og helse- og sosialapparat, og gir dermed  store samfunnsøkonomiske besparelser.

Lønn som Fortjent har en rekke private og offentlige bedrifter som kunder, og får stadig positive tilbakemeldinger både på produktene og tjenestene vi leverer. – Vi legger vekt på å levere kvalitet, sier avdelingsleder  Eli Svardal. – Ved å stille strenge krav til våre arbeidere og det de gjør, så blir produktene og tjenestene bedre – og arbeidernes selvtillit øker. Inntekten av salget går til å tilby arbeid til  flere – noe som igjen reduserer de sosiale utfordringene, både  for samfunnet og for enkeltmenneskene.

Ryddetjenester
Lønn som Fortjent rydder perronger, gater og uteområder for kommunale og private oppdragsgivere i Oslo sentrum. Dette utgjør hoved-driften hos Lønn som Fortjent. Arbeidet tilbys fire dager i uka. Dette er et lavterskeltilbud, der det trekkes blant oppmøtte arbeidere for å dekke dagens ryddeoppdrag. Nesten daglig må flere arbeidere gå hjem uten jobb.

Glassengler
Engleverkstedet er et kvinnetiltak som lager glassengler av knust glass. Englene symboliserer at det som har gått i stykker igjen kan bli til noe vakkert. Disse kvinnene får opplæring og oppfølging, og er garantert jobb tre dager i uka.

Tapeten
Her lages notisbøker, kort og konvolutter av rester fra tapetindustrien – med vakker tapet som ellers ville blitt kastet. Dette tilbudet er for menn og kvinner som av ulike årsaker ikke kan rydde Oslos gater. Arbeidet tilbys tre dager i uka.

Hvis du vil vite mer om Lønn som fortjent eller bestille produkter, gå inn på bymisjon.no/lonnsomfortjent.

stett engler bål grønn og gul 1
“Lønn som Fortjents produkter har tredobbel funksjon: De gir verdi for den som gir det bort, verdi til den som mottar det og arbeid til en som trenger det”. -Adelheid Sæther (bærekraftansvarlig i Flytoget)