Fem på konferanse

Grete Waaseth
Samfunnsplanlegger
Steinkjer kommune
Deltok på sesjonen om Barn og unge

– Jeg sitter igjen med inntrykket av at vi må telle resultater på en annen måte enn vi gjør i dag. I stedet for å telle antall plasser, må vi måle effekt. Dette må også legges til grunn når kommunen skal gjøre innkjøp. Vi kan bli flinkere til å beskrive hva slags utbytte vi ønsker når vi ber om tilbud eller inngår andre typer samarbeid.

daniel

Daniel Rostrup
Director of Business Development
European Venture Philantropy Association
Deltok på sesjonen om Arbeid

– Det som slår meg når det gjelder sosialt entreprenørskap i Norge, er at det fortsatt er veldig «ungt» sammenlignet med andre land. Graden av impact er også relativt beskjeden. Mitt håp er at Norge kan fokusere mer på skalering i årene som kommer. Når problemene som skal løses er enorme, må løsningene også være enorme.

odd

Odd Landsverk
Spesialrådgiver
Bærum kommune
Deltok på sesjonen om Eldre

– Det var veldig gode presentasjoner, som viser at det finnes det mange gode løsninger som vi bare må begynne å benytte. Utfordringen er kommunene ofte ikke har penger til å kjøpe disse tjenestene. Vi må likevel bare prøve å få det til.

eline

Eline Lorentzen Ingstad
Fagansvarlig for sosialt entreprenørskap
Universitetet i Oslo
Deltok på sesjonen om Flyktninger

– Det er utrolig å spennende å høre om de ulike løsningene. Jeg er involvert i Angel Challenge, som er et start up-program for «vanlige» entreprenører. Det slår meg at det er for lite overlapp mellom disse miljøene. Mange av de sosiale entreprenørene som er her i dag, kunne også vært med i ordinære inkubatorer.

ingunn

Ingunn-Sofie Aursnes
Direktør
Utlendingsnemda
Deltok på sesjonen om Flyktninger

 – Integrering av innvandrere er en av de største utfordringene vi som samfunn står overfor, og det klarer vi ikke å løse uten at alle gode krefter jobber sammen. Det var oppløftende å høre om alt som skjer på dette feltet. Jeg liker særlig godt at de sosiale entreprenørene tilbyr løsninger som skal være et stoppested på veien til ordinært arbeid.

TEKST: IRINA LEE