Europeisk toppmøte for sosial innovasjon

I november arrangeres EVPA-konferansen for første gang i Norge. Dette er Europas viktigste møteplass for investorer med ambisjoner om sosial verdiskaping. – Her blir det mulig å møte og lære av de fremste investorene innen Venture Philanthropy i Europa, sier Katinka Greve Leiner, direktør i Ferd Sosiale Entreprenører.

The European Venture Philanthropy Association (EVPA) arrangerer en årlig konferanse, som settes opp i ulike europeiske byer. Nå er turen for første gang kommet til Norden og Oslo. Årets konferanse er den 13. i rekken, og går av stabelen 9. og 10. november på Sentralen. Ferd Sosiale Entreprenører (Ferd SE) er vertskap for årets europeiske toppmøte, i samarbeid med Oslo kommuneSparebankstiftelsen DNBSpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og TD Veen.

Trykk her for påmelding til konferansen.

Økt interesse
De siste fem årene har Ferd SE-direktøren vært styremedlem i EVPA, og har fulgt utviklingen av Venture Philathropy i Europa gjennom EVPAs nettverk. Nå ønsker Ferd SE og samarbeidspartnerne å invitere flere norske miljøer til til å investere i sosial verdiskaping.

– Det norske investormarkedet står fortsatt på startstreken, men i løpet av de siste årene har det dukket opp miljøer som investerer i sosialt entreprenørskap. Vi er glade for å ha fått med oss både sosiale investorer og Oslo kommune som partnere for konferansen. Dette er aktører som over tid har støttet norske sosiale entreprenører og bidrar til utvikling av dette feltet. Konferansen er en anledning til å møte likesinnede i Europa, og en unik mulighet til å lære av de fremste innen Venture Philathropy, sier Leiner.

Sosial effekt
Måten EVPA jobber på kan sammenlignes med grunntanken til Ferd SE og deres samarbeidspartnere: I tillegg til å investere penger i den sosiale entreprenøren, følger investoren opp selskapet over flere år. Samtidig stiller investoren krav til målbar, sosial effekt.

– Man tenker med andre ord som en venture-investor på det vanlige markedet, men med et sosialt fortegn. Noen synes dette virker litt skummelt, særlig fond og stiftelser som kanskje har vært vant til å gi et årlig tilskudd, uten ytterligere forpliktelser. Å investere i sosialt entreprenørskap krever en annen oppfølging, og krever litt mer ressurser. Vi tror likevel dette er den mest fornuftige måten å investere på, dersom målet er å skape sosial effekt. Vi ser frem til gode diskusjoner om dette på årets konferanse, sier Leiner.

Vertskapsby
Oslo kommune er en av konferansens samarbeidspartnerne, både som vertskapsby og fordi kommunen ønsker å samarbeide med sosiale entreprenører for å stimulere til økt innovasjon av kommunens tjenester.

– I Norge er det behov for mer kunnskap om hvilken forskjell sosiale entreprenører kan gjøre for å enkeltmenneske og samfunnet. Møteplass og nettverksbygging mellom investorer og stiftelser i Norge og utlandet er en viktig del av det å legge til rette for sosiale entreprenører. I tillegg vil Oslo kunne bruke konferansen til å vise frem kommunens samarbeid med sosiale entreprenører og vise frem noen gode eksempler på området, som for eksempel Refugee Boost programmet. Oslo kommune ønsker den internasjonale EVPA konferansen i Oslo i november 2017 velkommen, sier byrådssekretær for næring og eierskap Bettina Thorvik.

Arena for samfunnsinnovasjon
Sparebankstiftelsen DNB og SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus har flere års erfaring med sosialt entreprenørskap gjennom egne støtteordninger, og ønsker å bidra til utviklingen av feltet.

– Vi har gjennom etableringen av Sentralen i Oslo bidratt til å skape et miljø for sosialt entreprenørskap, og er stolte av at Sentralen er valgt som arena for EVPA-konferansen. Her vil bidragsytere for samfunnsinnovasjon fra hele Europa møtes for kunnskapsdeling og nettverksbygging, sier André Støylen, administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

– SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus har støttet flere prosjekter hvor sosiale entreprenører har bidratt med løsninger som har gitt gode samfunnsnyttige effekter. For å realisere nye løsninger kreves det ofte et samspill mellom offentlige, private og frivillige virksomheter, og EVPA konferansen er en viktig arena hvor ulike aktører kan hente impulser og lære av andres erfaringer, sier Just Erik Næss, daglig leder i SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus.

Ønsker å inspirere
Det Stavanger-baserte selskapet, TD Veen, er en sosial investor som investerer i sosiale entreprenører. Selskapet ønsker å inspirere flere norske investorer til å se mulighetene i dette feltet.

– TD Veen og Samfunnssentralen bidrar til at sosiale entreprenører når ut med sine løsninger på sosiale utfordringer. Det er svært givende å få jobbe så tett med mange engasjerte gründere. Det vi lærer gir varige endringer, og når du først har begynt er det for sent å snu. Vi håper vårt engasjement også kan inspirere andre til å finne sin måte å bidra på, sier Anja Moen Hareim, leder i TD Veen sosiale entreprenører.

* * *

Fakta/ Venture Philanthropy

Venture er et begrep som gjerne brukes om risikopregede, økonomiske prosjekter. Det dreier seg ofte om investeringer i virksomheter under oppstart eller sterk utvikling, der både kapitalbehovet og usikkerheten er stor.
Filantropi betyr opprinnelig «menneskekjærlighet», og vil i denne sammenhengen kunne oversettes med verdi for samfunnet.
The European Venture Philanthropy Association (EVPA) er en europeisk paraply for organisasjoner og selskaper, som investerer i sosiale entreprenører. Investeringene gis ofte som en kombinasjon av økonomisk støtte og kompetanse, og stiller samtidig krav til avkastning, milepæler og skalering.
Ferd Sosiale Entreprenører er medlem av EVPA. Katinka Greve Leiner er styremedlem i den europeiske paraplyorganisasjonen.

TEKST: IRINA LEE OG ANNIKEN GRUNDT