Etterlyser bedre tilskuddsordninger

Venstre var første parti på Stortinget som skrev om sosiale entreprenører i sitt partiprogram. På scenen under konferansen Sosant 2014 snakket Venstres leder Trine Skei Grande om at sosiale entreprenører er helt grunnleggende for innovasjonen i samfunnet. Hun viste til at det eneste offentlige tiltaket som ikke er funnet på av sosiale entreprenører, er fengsler. På konferansen har mange talt varmt for verdien som ligger i å satse på sosialt entreprenørskap, og ulike prosjekter ble diskutert.

– Jeg tror vi er ganske enig om virkemiddelbruken. Spørsmålet er om vi klarer å få flertall for å gjennomføre det. Det handler både om å gjøre det lettere for entreprenører generelt ved å gjøre det lettere å skape bedrifter, men det handler også om at det offentlig må bli mye mer kreative når de kjøper og lager tjenester enn det vi har i dag, sier Skei Grande til Sosent2014 etter hun har vært på scenen.

På konferansen kritiserte hun også tankegangen om at det er viktigere at alt skal være likt enn at det skal være bra. Samtidig mener hun at regjeringen nå har gjort det enklere for personer med gode ideer til hvordan man kan løse samfunnsutfordringer.

– Vi har fått til noen flere tiltak. Også må vi gjøre mer for å gjøre det lettere å skape bedrifter, og mindre risikabelt å være entreprenør. Det er også mye kultur som må endres. Det klarer vi ikke på hundre dager. Men det er viktig å også få til tilskuddsordninger som gjør at vi får innovasjoner, sier Skei Grande.

Hun mener det er flere tiltak man kan sette i gang for å hjelpe sosiale entreprenører.

– Jeg tror også vi må se på tjenesteytende næringer i forhold til Innovasjon Norge. Vi må se på hvordan vi kan legge til rette for nye IT-systemer og lage business-angels innenfor næringslivet, sier Skei Grande.