Innspill til måling av effekt?

Vi vil godt i Norge. Derfor settes det inn mye ressurser der vi ser udekkede behov hos barn og unge. Men er pengebruken godt nok koordinert? Hva vet vi om effekten av de investerte midlene? Ville vi fått bedre samordning dersom alle ble målt på hvilken effekt de skapte hos de unge?

Målet med konferansen Sosialt Entreprenørskap 2014 har vært å samle et bredt spekter av aktører i Norge for konstruktiv dialog rundt spørsmålet Hvordan kan hjelpesystemet måle effekt og kvalitet slik at de sikrer at det kommer brukerne til gode?”

I arbeidet med å utvikle nye tilbud til barn og unge ser vi mange utfordringer. Ansvaret for å skape en god ny løsning er sjelden plassert kun ett sted, og det trengs vilje og innsats fra flere for å finne nye veier.

Fra scenen fikk vi ny innsikt. Proffene fra Forandringsfabrikken etterlyser tilstedeværelse av kjærlighet i barnevernet. De gir oss ny kunnskap om hvordan det er å vokse opp i barnevernet. Deres innsikt og kompetanse brukes gjennom arbeidet i Forandringsfabrikken til å skape positiv, konkret endring.

Oddvar Paulsen, fylkesdirektør i NAV Akershus, vil tenke bredere og uttrykker ønske om å oppleves som mer fleksible og løsningsorienterte. De jobber etter et spennende og krevende samfunnsmandat hvor instrukser og paragrafer skal sikre kvaliteten, ikke være førende.

Ingeborg Rasmussen, samfunnsforsker hos Vista Analyse, viste hvor mange enkeltbudsjetter og instanser en enkelt ungdom kan være innom, hvor få av disse koordinerer med hverandre og dermed skaper en unødvendig komplisert hjelpeprosess.

Vi vil gjennom våren være på utkikk etter flere arenaer for å skape bedre dialog og forståelse for hva utfordringen rundt effektmåling innebærer. Ferd SE vil gjerne ha flere innspill på spørsmålet vi stilte til konferansedeltakerne; Hvordan kan hjelpesystemet måle effekt og kvalitet slik at de sikrer at det kommer brukerne til gode?”

Les oppsummeringen fra publikum i stikkordsform her, og skriv gjerne dine innspill til konkrete  løsninger i kommentarfeltet. Svarene vi får tas med i arbeidet videre for å bidra til nye løsninger for barn og unge.

Vær tilgjengelig og spør

 • Ikke anta noe, men spør
 • Definere suksesskriterier
 • Gjør hjelpesystemet lettere tilgjengelig
 • Ta i bruk nye metoder som app’er
 • Involvere flere: bruker, pårørende, arbeidsgiver, støtteapparat, m.fl.

Oppfølging viktig

 • Individuelle samtaler/tiltak
 • Fleksibel tilpasning
 • Jevnlig oppfølging/samtaler underveis i tiltaket
 • Oppfølging etter at samarbeidet er slutt
 • Samarbeid mellom instanser
 • Ikke ta noe for gitt, spør
 • Se brukeren
 • Gi kjærlighet, ikke saksbehandling
 • Involvering i alle ledd

Snakk så folk forstår

 • Enkelt og tydelig språk
 • Kortere meldinger
 • Tydeligere beskjeder

Langsiktig måling

 • Klare kvalitetskriterier
 • Målinger må følges opp over tid
 • Dybdeintervjuer
 • Kvantitative målinger
 • Kvalitative målinger
 • Oppfølging av bruker
 • Jevnlige målinger
 • Ikke anta noe – kvalitetssikre ved måling
 • Gode samarbeidspartnere
 • Kommunisere resultater, både positive og negative