Dette trenger juryen å vite!

Synes du søknadskjemaet til Årets Sosiale Entreprenør er komplisert med mange engelske ord og uttrykk? FORTVIL IKKE! Vi bad Espen i Ferd SE om hjelp! Her er informasjon om hva juryen trenger å vite – på norsk.

Value proposition?
Her ber vi deg beskrive din løsning eller produkt, og hvordan dere skaper sosial effekt for deres målgruppe. Dette «kundeløftet» kan være kort og presist formulert, gjerne i en enkelt setning som forteller hva målgruppen kan forvente av dere.

Metrics
Med metrics mener vi måleparametere. Vi er ute etter en beskrivelse av hvordan dere dokumenterer den sosiale effekten, og hvilken nøkkelinformasjon dere styrer etter. Det handler rett og slett om hvordan dere teller og måler de viktige og riktige tingene.

Scaling
Skalering handler hvordan du planlegger å vokse og hvordan du vil få økt effekt ut av løsningen eller prosjektet ditt. Vi ønsker spesielt informasjon om hvordan du vurderer ditt potensiale for internasjonal vekst. En bedrift kan skalere gjennom å utvide egen virksomhet, eller man kan finne en utenlandsk partner som ønsker å duplisere din sosiale effekt. Vi er åpne for søknader fra selskaper som velger ulike løsninger. Det er den sosiale effekten som er avgjørende.

Success
Suksess kan måles på ulike måter. Vi er åpne for innovative forretningsideer og løsninger som har et potensial for å gjøre en forskjell – selv om man ikke er i mål med løsningen. Men, kandidaten må ha etablert et prosjekt eller et selskap med en målrettet aktivitet av et visst omfang. Hvis ikke kan det være vanskelig for juryen å se potensialet for skalering.

Innovative partnerships?
Det kan være vanskelig å skalere ideene sine alene og det er ofte klokt å etablere partnerskap med andre virksomheter for å hente ut maksimal effekt. Vi synes det er veldig spennende når en sosial entreprenør finner nye måter å organisere seg på, og ser at samarbeid er viktig for å nå målene.

Environmental responsibility
Her handler det om å nå den totale bærekraften i selskapet. Mange sosiale entreprenører har løsninger på en sosial utfordring som både er økonomisk bærekraftig og som har en positiv miljøeffekt. Dette kalles trippel bunnlinje. Men det er viktig at den sosiale effekten er ledende for selskapet eller prosjektet.

Diversity
Her er vi ute etter informasjon om mangfoldet et selskap og en løsning representerer. Det kan være mangfold i målgruppen, blant de ansatte eller hos kunder eller samarbeidspartnere. Vi vil gjerne vite hvordan dere bruker forskjellige kompetanse, erfaringer og ressurser, og hvordan dere knytter dette sammen på nye og spennende måter.

Pivot opportunities
Vi trenger å vite om selskapet er fleksibelt og har evnen til å tilpasse seg et internasjonalt marked. Selskaper som konkurrerer på en internasjonal arena må ha vilje til å justere kurs når markedet krever det for å få full uttelling på den sosiale effekten man søker å oppnå.

Søkere må ha en forståelse for at markeder er forskjellige og at ulike markeder har ulike rammevilkår. Det betyr at løsninger og produkter må være fleksible nok til å kunne tilpasses eller videreutvikles for å opprettholde selskapets konkurransefortrinn. Det kan f.eks. dreie seg om forskjellige betalingsmodeller og kundegrupper. Skal du skalere forretningsideen din må du klare å sette deg inn i hvem som vil være kjøper og kunde i andre land.

Lykke til med søknaden!

Hilsen Ferd Sosiale Entreprenører