Tidligere vinnere

Ferd Sosiale Entreprenører har kåret Årets Sosiale Entreprenør siden 2010.
Her finner du tidligere års vinnere.

Foto: Line L. Wendel

2019: iMal

Tenk deg å være 6 år og kunne løpe ut til friminuttet med opplevelsen av å mestre bokstavene, akkurat som alle de andre i klassen. Det er nettopp dette iMAL jobber for. Selskapet hjelper flere barn til å lykkes med bokstaver og lesing fra første skoledag. iMAL er en lese- og skrivemetode for begynneropplæring basert på Integrert, Multisensorisk, Assosiasjonsbasert Læring. Disse begrepene gir hentydninger om prosesser som er sentrale når hjernen skal kodes til lesing.

Les mer på: www.imal.no​

2018: Assistert Selvhjelp

Assistert Selvhjelp leverer et nettbasert lavterskel behandlingstilbud for personer med milde til moderate psykiske lidelser som angst, depresjon, søvnvansker, utbrenthet m. fl. Løsningen er utformet for å kombineres med kommunehelsetjenestens egne lavteskeltilbud Rask Psykisk Helsehjelp.

Les mer på: www.assistertselvhjelp.no

2017: Motitech

Fysisk aktivitet bidrar til økt livskvalitet og bedre helse hos eldre på sykehjem og dagsentre. Motitechs produkt Motiview, lar brukerne dra på digitale sykkelturer i kjente omgivelser ved hjelp av levende bilder og lyd.

Les mer på: www.motitech.no

2016: Generasjon M

Generasjonsmøtet M tilbyr besøkstjenester til sykehjem og eldre privatpersoner, og ansetter ungdommer mellom 14 og 19 år som besøksvenner. I praksis bidrar de dermed til å redusere avstanden mellom eldre mennesker og samfunnet rundt – en avstand som ofte er en av grunnene til at mange eldre føler seg ensomme og mindre aktive. Samtidig gir det flere ungdommer muligheter til å få seg deltidsjobb.

Les mer på: www.generasjoner.no

2015: Gammel Nok

Gammel Nok hjelper arbeidstakere over 50 år å jobbe lenger.

Målet er at kompetansen til seniorene blir brukt til glede både for samfunnet og den enkelte arbeidstaker. Gammel Nok tilbyr flere tjenester, deriblant bemanning, hjelp i hjemmet og rådgivning.

Les mer på: www.gammelnok.no

2014: Monsterbedriften

Monsterbedriften er en entreprenørbedrift som ansetter tidligere kriminelle.

De ansatte tilbys bofelleskap, godt kameratskap, gode ledere, og et opplegg for personlig utvikling. Jobb og tett oppfølging bidrar til å redusere sannsynligheten for tilbakefall. Monsterbedriften har spesialisert seg på å rive bad, og har siden oppstarten for ti år siden revet 6500 bad.

Foto: Picture Aid

Les mer på: www.monsterbedriften.no

2013: Epleslang

Epleslang ansetter personer som står utenfor arbeidsmarkedet til å høste epler som ikke blir brukt. Sammen lager de eplemost av beste kvalitet.

Epleslang tilbyr arbeidsplasser til mennesker med nedsatt funksjonsevne, ryddige hager til travle epletre-eiere, og kortreist og økologisk eplemost.

Les mer på: epleslang.com

2012: Lyk-z & døtre

Lyk-z & døtre jobber for at unge utenfor skal komme tilbake til skole og jobb.

Lyk-z & døtre tilbyr unge verktøy og grunnlag for å tydeliggjøre sine livsmål, og ta gode strategiske valg for eget liv ut fra egne verdier og kvaliteter.

Les mer på: www.lyk-z.no

2011: Noen AS

Noen jobber for økt livskvalitet for personer med demens, eldre og pårørende.

Noen tilbyr aktivitet- og omsorgstjenester som bidrar til helsefremming. Løsningene er å bistå eldre til å være aktiv og mestre eget liv til tross for sykdom og plager.

Les mer på: www.noen-as.no

2010: Forandringsfabrikken

Forandringsfabrikken jobber for å løfte barn og unges stemmer direkte til de som kan forandre.

Forandringsfabrikken har utviklet en metode for å løfte frem barn og unges egne erfaringer som brukere, og dermed skape grunnlag for positiv endring innen både psykisk helsevern, barnevern, skoler og andre institusjoner.

Les mer på: www.forandringsfabrikken.no