Kriterier

Årets sosiale entreprenør er en hederspris som tildeles sosiale entreprenører som har vist vilje og evne til å skape varige sosiale verdier og som har potensial til å sette tydelige spor ved å løse sosiale utfordringer i Norge.

Prisen tildeles den sosiale entreprenøren som det siste året har arbeidet best eller mest med å utvikle en ny og fungerende løsning på sosiale utfordringer i Norge, med et eksepsjonelt stort potensial. Det skal legges vekt på innovasjon, «dobbel bunnlinje» og vekstpotensial.

Innovasjon
Med innovasjon menes en ny og fungerende løsning på sosiale utfordringer i Norge. Med pristildelingen ønsker vi å synliggjøre nye løsninger på kjente problemer og samfunnsutfordringer, rettet mot målgrupper i Norge.

Dobbel bunnlinje
Med dobbel bunnlinje menes at innsatsen både har gitt gode og målbare sosiale resultater og at løsningen bygger på en forretningsmodell som er økonomisk bærekraftig, hvor den økonomiske bunnlinjen brukes til å bygge strukturer for å kunne hjelpe flest mulig fortest mulig.

Skaleringspotensial
Med skaleringspotensial menes at den sosiale entreprenøren har et konsept som er velegnet for skalering og derved potensiale til å nå ut til stadig flere.