Jury

Juryen som kårer Årets Sosiale Entreprenør er ny hvert år. Her kan du lese om årets jury.

Foto: Kicki Nilsson

Bård Stranheim, Innovasjon Norge

Spesialrådgiver i Innovasjon Norge

Innovasjon Norge gjør norsk næringsliv bedre: Vi skal få bedrifter til å tåle motgang og blomstre i medgang, og vi er regjeringens viktigste redskap i norsk næringsutvikling. Innovative gründere får tilgang på kapital, kompetanseprogrammer og hjelp til å bygge nettverk.

Sarah Prosser, Ashoka

Country Manager i Ashoka Norge.

Ashoka er verdens eldste og største nettverk for sosialt entreprenørskap og changemaking. Siden 1980 har vi valgt inn over 3800 sosiale entreprenører i 90 land som Ashoka Fellows, samt støttet over 50 000 unge changemakere. Vi jobber med visjonen «Everyone a Changemaker» og bygger nettverk av systemendrende sosiale entreprenører og changemakere som løser noen av verdens vanskeligste problemer på nye måter.

 

Johan H. Andresen, Ferd AS

Johan H. Andresen er eier av Ferd og tok over som styreleder i oktober 2012 etter å ha sittet som konsernsjef i 14 år. Johan H. Andresen er leder av Etikkrådet, medlem av styret i Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Norwegian Microfinance Initiative, Ungt Entreprenørskap Norge og Junior Achievement Young Enterprise Europe. Andresen opprettet Ferd Sosiale Entreprenører (Ferd SE) i 2009.

Ferd SE investerer i sosiale entreprenører med målbare sosiale resultater og bidrar til å styrke deres marked. Ferd SE bidrar med kapital, kompetanse og nettverk til selskapene i et aktivt partnerskap med tydelige milepæler og sosiale ambisjoner.

Irene Lystrup, Kronprinsparets Fond

Daglig leder i Kronprinsparets Fond

Kronprinsparets Fond arbeider for å inkludere ungdom i det norske samfunnet. Sammen med en rekke gode næringslivspartnere bidrar Fondet med kompetanse, kapital og nettverk i prosjekter som styrker ungdom. Målet er et samfunn der alle kan føle tilhørighet og kan delta. De fire prosjektene er UngInvest AIB, VIBRO, Catalysts og Sandwich Brothers.

Marie Harbo Dahle, SoCentral

Leder for arena- og kunnskapsutvikling i SoCentral

SoCentral er til for kommuner, statlige aktører, entreprenører og private virksomheter som vil utvikle nye løsninger på komplekse utfordringer. Vi driver frem samarbeid der målet er å eksperimentere og utvikle nye løsninger som kan gi et mer inkluderende og bærekraftig samfunn.

SoCentral driver også Nordisk Inkubator for samfunnsinnovasjon på Sentralen i Oslo. Våre 240 medlemmer jobber med nye løsninger innen områder som barn og unge, nærmiljø, klima og miljø, mat og landbruk, inkludering og arbeidsliv, og velferd og helse.

Helga Øvsthus Tønder, Tøyen Unlimited

Daglig leder i Tøyen Unlimited

Tøyen Unlimited er en uavhengig organisasjon som støtter ildsjeler med innovative idéer om hvordan sosiale utfordringer kan løses gjennom sosialt entreprenørskap. Organisasjonen jobber lokalt og støtter beboere og andre medlemmer av lokalsamfunnet til å prøve, gjøre og bygge sine sosiale foretak. Tøyen Unlimited bidrar med arbeidsfellesskap og nettverk, kunnskap og mentorer, økonomisk støtte og ofte de første kundene.

Abubakar Khalid, Wilstar

Programme Coordinator i Wilstar

Wilstar AS er Arne Wilhemsen familiens plattform for investeringer i sosial bærekraft og sosialt entreprenørskap. Wilstar er et ideelt aksjeselskap med fokus på sosial påvirkning og ønsker å yte støtte til mennesker som initierer bærekraftig varig endring for å skape en bedre verden. Selskapet representerer familiens verdier og er en plattform hvor familien kan bidra til et bedre samfunn på en effektiv måte både i Norge og internasjonalt. Fokusområdene er utdanning, styrking av kvinner og kvinners rettigheter, i tillegg til bevaring av havområder og liv i havet.

Foto: Ilja C. Hendel

Øystein Eriksen Søreide, Abelia

Administrerende direktør i Abelia

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Dette er virksomheter innen IKT, telekom, undervisning, forskning, konsulent/rådgivning, kreative næringer og ideelle organisasjoner. Kunnskap i seg selv gir ikke velferd. Det er bruken av kunnskap som gir innovasjon og fornying, og dermed verdiskaping, bærekraftig vekst og velferd. Norske kunnskaps- og teknologibedrifter gjør innovasjon og omstilling mulig for seg selv, andre næringer og offentlige virksomheter. Abelia er gjennom sine medlemmer drivkraft for kunnskapssamfunnet. De beste ideene og den smarteste bruken av teknologi vil alltid løse de største utfordringene.