Jury

Juryen som kårer Årets Sosiale Entreprenør er ny hvert år. Her kan du lese om årets jury.

Guri Hummelsund, Reach for Change

Guri Hummelsund,
Program Manager Norway, Reach for Change

Reach for Change er en internasjonal non-profit organisasjon som arbeider for å forbedre barn og unges liv gjennom sosialt entreprenørskap. Organisasjonen finner og utvikler lokale sosiale entreprenører i tidlig fase, med innovative ideer for hvordan de ønsker å løse problemstillinger som angår barn og unge. Gjennom et pre-inkubator og inkubatorprogram kapasitesbygges sosiale entreprenører slik at de kan oppnå størst mulig effekt for målgruppen. Reach for Change ble etablert i Sverige i 2010 i samarbeid mellom Kinnevik-konsernet og barnerettighetsaktivisten, Sara Damber og er nå operativ i 17 land på tvers av tre kontinenter og støtter mer enn 400 sosiale entreprenører globalt.

Bård Stranheim, Innovasjon Norge

Bård Stranheim
Spesialrådgiver Innovasjon Norge

Innovasjon Norge gjør norsk næringsliv bedre: Vi skal få bedrifter til å tåle motgang og blomstre i medgang, og vi er regjeringens viktigste redskap i norsk næringsutvikling. Innovative gründere får tilgang på kapital, kompetanseprogrammer og hjelp til å bygge nettverk.

Yasin Jama, Tøyen Unlimited

Yasin Jama, Daglig leder, Tøyen Unlimited

Tøyen Unlimited er en uavhengig organisasjon som støtter ildsjeler med innovative idéer om hvordan sosiale utfordringer kan løses gjennom sosialt entreprenørskap. Organisasjonen jobber lokalt og støtter beboere og andre medlemmer av lokalsamfunnet til å prøve, gjøre og bygge sine sosiale foretak. Tøyen Unlimited bidrar med arbeidsfellesskap og nettverk, kunnskap og mentorer, økonomisk støtte og ofte de første kundene.

Tonje G. Apeland, Kronprinsparets Fond

Tonje G. Apeland
Fungerende daglig leder Kronprinsparets Fond

Kronprinsparets Fond arbeider for å inkludere ungdom i det norske samfunnet. Sammen med en rekke gode næringslivspartnere bidrar Fondet med kompetanse, kapital og nettverk i prosjekter som styrker ungdom. Målet er et samfunn der alle kan føle tilhørighet og kan delta. De fire prosjektene er UngInvest AIB, VIBRO, Catalysts og Sandwich Brothers.

Karin Lindgård, SoCentral

Karin Lindgård
Partner SoCentral

SoCentral er til for kommuner, statlige aktører, entreprenører og private virksomheter som vil utvikle nye løsninger på komplekse utfordringer. Vi driver frem samarbeid der målet er å eksperimentere og utvikle nye løsninger som kan gi et mer inkluderende og bærekraftig samfunn.

SoCentral driver også Nordisk Inkubator for samfunnsinnovasjon på Sentralen i Oslo. Våre 240 medlemmer jobber med nye løsninger innen områder som barn og unge, nærmiljø, klima og miljø, mat og landbruk, inkludering og arbeidsliv, og velferd og helse.

Sarah Prosser, Ashoka

Sarah Prosser,
Country Manager Ashoka Norge.

Ashoka er verdens eldste og største nettverk for sosialt entreprenørskap og changemaking. Siden 1980 har vi valgt inn over 3800 sosiale entreprenører i 90 land som Ashoka Fellows, samt støttet over 50 000 unge changemakere. Vi jobber med visjonen «Everyone a Changemaker» og bygger nettverk av systemendrende sosiale entreprenører og changemakere som løser noen av verdens vanskeligste problemer på nye måter.

 

Johan H. Andresen, Ferd AS

Johan H. Andresen er eier av Ferd og tok over som styreleder i oktober 2012 etter å ha sittet som konsernsjef i 14 år. Johan H. Andresen er leder av Etikkrådet, medlem av styret i Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Norwegian Microfinance Initiative, Ungt Entreprenørskap Norge og Junior Achievement Young Enterprise Europe. Andresen opprettet Ferd Sosiale Entreprenører (Ferd SE) i 2009.

Ferd SE investerer i sosiale entreprenører med målbare sosiale resultater og bidrar til å styrke deres marked. Ferd SE bidrar med kapital, kompetanse og nettverk til selskapene i et aktivt partnerskap med tydelige milepæler og sosiale ambisjoner.