Finalister

Pitstop, iMal og Moving Mamas er sosiale entreprenører med ulike historier, ulike produkter og ulike løsninger. Fellesnevneren er at de har utviklet en ny og god løsning på en sosial utfordring i Norge, og de er de 3 finalistene til Årets Sosiale Entreprenør 2019!


iMal

https://youtu.be/in64fQ4PfhY

Tenk deg å være 6 år og kunne løpe ut til friminuttet med opplevelsen av å mestre bokstavene, akkurat som alle de andre i klassen. Det er nettopp dette iMAL jobber for. Selskapet hjelper flere barn til å lykkes med bokstaver og lesing fra første skoledag. iMAL er en lese- og skrivemetode for begynneropplæring basert på Integrert, Multisensorisk, Assosiasjonsbasert Læring. Disse begrepene gir hentydninger om prosesser som er sentrale når hjernen skal kodes til lesing.

www.imal.no​


Moving Mamas

https://youtu.be/gIJy-YiYhtk

Moving Mamas AS er en sosial entreprenør som skaper muligheter for og med innvandrerkvinner. Gjennom et eget akademi, produksjon av egne produkter og kommersielle tjenester er selskapets mål å få flere innvandrerkvinner i arbeidsliv og entreprenørskap. De ønsker også å minske avstanden mellom deltakernes kompetanse og kravene i det norske arbeidslivet.

www.movingmamas.no


Pitstop Norge AS

https://youtu.be/O2do_J-s94E

PitStop bekjemper utenforskap blant unge i Norge gjennom å hjelpe nonprofit virksomheter med å drive samtalehjelp, undervisning, aktivisering og arbeidstrening for utsatt ungdom på en effektiv og enkel måte. Ved å være tidlig ute med tilrettelagte og helhetlige tjenester, hjelper selskapet unge som faller utenfor raskere tilbake til skole og arbeid. PitStop kan vise til gode resultater, og så mange som åtte av 10 brukere lykkes å komme seg tilbake til skole, arbeid eller annen tilrettelagt aktivitet.

https://www.pitstop.no