STOLTE VINNERE: Den norske helseplattformen Lifeness vant hedersprisen Årets Sosiale Entreprenør 2020. F.v. gründere Solvor Øverlien Magi og Maria Arlén Larsen. Foto: Emilie Hervik

Årets Sosiale Entreprenør kåret: Helseplattform til topps!

Helsetjenesten Lifeness stakk av med førstepremien på en halv million kroner i tøff konkurranse med Ideelt AS og Gamingkontakten.

Den 2. desember var det duket for en digital prisutdeling av Årets Sosiale Entreprenør 2020. Statsminister Erna Solberg annonserte resultatet mens juryleder og Ferd-eier Johan H. Andresen delte ut prisen. Årets heldige og dyktige vinner er Lifeness – en helseplattform for behandling av livsstilssykdommer.

De to gründerne bak Lifeness, Maria Arlén Larsen og Solvor Øverlien Magi, forteller at premien vil komme godt med i prosessen med å videreutvikle og skalere helseplattformen.

– Det er helt fantastisk å vinne denne prisen! Vi er stolte og ydmyke over å vinne denne prisen i konkurranse med så mange dyktige og innovative selskaper. Det gir oss en bekreftelse på at det vi gjør er viktig. Overvekt og fedme er ikke et enkelt tema i samfunnet, men viktig å få satt på dagsorden. Prisen kommer godt med i arbeidet fremover. Målet er at vi løpet av de neste fem årene skal hjelpe 200 000 personer til økt livskvalitet og bedre helse, forteller de.

Fokus på et lettere liv
Lifeness sin digitale plattform gjør det enklere for helsepersonell å gi bedre behandling og tettere oppfølging av pasienter med overvekt og livsstilssykdommer.  Begge gründerne har lang erfaring med pasientgruppen: Larsen som lege med behandling av livsstilssykdommer som spesialfelt, Øverlien Magi med erfaring fra treningsbransjen.

Da statsminister Erna Solberg delte ut prisen, la hun vekt på viktigheten av at vinneren har klart å forenkle en tjeneste som både kan effektivisere tiden og innsatsen til helsearbeidere, og samtidig nå ut til flere brukere.

– Lifeness utmerker seg ved at de tar tak i en stor og økende samfunnsutfordring. Kostnadene ved dette samfunnsproblemet er høy, både for samfunnet og for den det gjelder. Juryen er imponert over måten Lifeness har involvert helsepersonell og brukere for å utvikle løsningen, fortalte Solberg.

Lovende resultater
I tillegg til å utvikle en skyløsning for helsepersonell, har Lifeness utviklet en egen app for brukerne. I appen får brukerne kontinuerlig oppfølging og kan følge med på sin egen fremgang. Det bidrar til å holde motivasjonen oppe, noe som er viktig for å få til livsstilsendringer.

Juryleder Johan H. Andresen forteller at Lifeness utmerket seg når det gjelder graden av innovasjon, men også ved at de har vært opptatt av å måle den sosiale effekten helt fra start.– En pilotstudie fra UiT Norges arktiske universitet viste at pasienter som fikk oppfølging via Lifeness, fikk fem ganger bedre effekt av behandlingen sammenlignet med ordinær oppfølging. I tillegg ønsket samtlige deltakere å fortsette med tjenesten. Dette er veldig gode tall, og vi i juryen gleder oss til å følge selskapet videre, sa Andresen.

En halv million til selskapsutvikling
Årets Sosiale Entreprenør ble kåret av medlemmer fra organisasjoner som bidrar til at de sosiale entreprenørene i Norge lykkes. Hvert av jurymedlemmene nominerte to til tre selskaper hver, basert på kriteriene bærekraft, innovasjon og skalerbarhet. De to med-finalistene, Ideelt AS og Gamingkontakten, fikk begge en gavesjekk på 50.000 kroner.

Ifølge Johan H. Andresen løser vinneren en annen form for utenforskap enn det man vanligvis assosierer med sosiale entreprenører. Han og juryen mener imidlertid at Lifeness har en god løsning som retter seg mot et høyaktuelt samfunnsproblem.

– Antallet overvektige barn og voksne øker, og varige livsstilsendringer er vanskelig å få til for mange. Livsstilssykdommer har stor betydning for uførhet, arbeidsledighet, medisinbruk, behov for rehabilitering og ikke minst redusert livskvalitet i befolkningen, sier han.