Årets Sosiale Entreprenør er en hederspris som tildeles en virksomhet som har et særskilt potensial for å løse sosiale utfordringer i samfunnet. Innovasjonshøyde, bærekraftig forretningsmodell og gode dokumenterbare sosiale resultater er viktige kriterier.

Vinneren belønnes med en ½ million kroner.

I år blir det ikke anledning til å søke om prisen. I stedet vil kandidater nomineres av sentrale miljøer innenfor feltet.